Servicii

Capitalul social

Nu există capital minim obligatoriu pentru a înregistra o companie în Curacao.


Administrare

N.V-ul este condus de un consiliu de administrație, având unul sau mai mulți administratori care pot fi persoane fizice sau persoane juridice. Consiliul de administrație reprezintă compania și îi gestionează afacerile. Nu există restricții privitoare la naționalitatea administratorilor, cu toate acestea, cel puțin unul dintre administratori trebuie să fie rezident în Curacao.


Anul financiar

Anul financiar al unei companii din Curacao poate fi considerat anul calendaristic sau orice altă perioadă de 12 luni menționată în actul constitutiv.

În fiecare an, consiliul de administrație trebuie să întocmească situații financiare în termen de opt luni de la terminarea anului financiar. Aceste situații financiare constau în cel puțin un bilanț și o declarație de profit și pierderi. Adunarea generală poate prelungi această perioadă cu cel mult șase luni, pe baza unor circumstanțe speciale.


Contabilitate și situații financiare

Situațiile financiare trebuie să respecte niște standarde general acceptate și să ofere o imagine care să permită formarea unei opinii corecte cu privire la capital și la rezultate, precum și la solvabilitatea și lichiditatea companiei.


Profit și distribuții

Profiturile nete ale unei companii cu răspundere limitată sunt la dispoziția acționarilor. Acționarii pot fie să declare un dividend, fie să rețină profiturile. În cazul în care actul constitutiv prevede acest lucru, dividendele interimare pot fi declarate din profiturile anului curent prin adunarea acționarilor sau orice altă entitate corporativă numită în actul constitutiv. Dividendele și alte distribuții de capital nu pot fi plătite în cazul în care capitalul propriu este sau devine negativ ca rezultat al unor asemenea dividende și distribuții.


Eligibilitate pentru impozitul pe profit net de 2% E-Zone din Curacao

Unul dintre cele mai frecvente motive pentru a înregistra o companie în Curacao este pentru a solicita un permis E-Zone și pentru a profita de regimul special de impozitare, unde compania plătește doar 2% din profiturile sale nete. Scutirea de impozit specială este valabilă până la 31 decembrie 2025. Doar o companie din Curacao poate deține un permis E-Zone. Toate veniturile generate de către o companie eligibilă pentru E-Zone din vânzarea de bunuri sau servicii sau din (sub)licențierea de drepturi IP unor rezidenți din alte state decât Curacao fac obiectul unui impozit pe profit de 2%. În plus, bunurile care intră în E-zone și serviciile livrate unei companii E-Zone de către o companie din Curacao sunt scutite de taxe de import și de impozitul pe cifra de afaceri. 

Tags: Curacao gaming licence,gaming licence,Financial Institution Licence,Payment Institution,Incorporation of company in Malta,Malta gaming licence,online gaming license,Incorporation of company in Bulgaria,E-Money licence