Servicii

Cetățenie prin investiție – Programul Individual Maltez De Investiții


Programul Individual de Investiții (PII), introdus în Malta în 2013, permite acordarea statutului de cetățean, pe baza unui certificat de naturalizare, acelor persoane care contribuie la dezvoltarea economică și socială a Maltei. Acordarea cetățeniei acestor solicitanți și persoanelor aflate în întreținerea acestora se face în baza unei asemenea contribuții, însă este supusă întotdeauna unui proces investigativ riguros, incluzând - fără limitare - o extrem de meticuloasă verificare de due dilligence a solicitanților.

Criterii minime obligatorii

Pentru a se putea califica pentru cetățenie, solicitantul principal trebuie să satisfacă următoarele criterii:

 • să aibă cel puțin 18 ani;
 • să furnizeze dovezi cu privire la faptul că a avut reședința în Malta pentru o perioadă de 12 luni înaintea emiterii unui certificat de naturalizare; și
 • să îndeplinească anumite cerințe legate de sistemul investițiilor.

Cerințe legate de investiții

 • Achiziționarea sau închirierea unui bun imobil:

Solicitantul principal trebuie să furnizeze dovezi că cel puțin un bun imobil situat în Malta a fost achiziționat ori închiriat.

Valoarea minimă pentru achiziția unei proprietăți, ce trebuie să fie deținută pentru cel puțin 5 ani, este de 350.000 €, în timp ce chiria anuală minimă pentru închirierea unei proprietăți este de 16.000 €, cu o perioadă minimă de închiriere de 5 ani.

Este important de reținut că bunurile imobiliare închiriate nu pot fi proprietăți subînchiriate.

 • Contribuție la Fondul Social și de Dezvoltare Națională

Solicitantul principal trebuie să contribuie cu cel puțin 650.000 € în Malta, dintre care 10.000 € trebuie să fie plătiți la momentul solicitării și sunt nerambursabili. Scopul unei asemenea contribuții este de a finanța proiecte legate de educație, sănătate publică și crearea de locuri de muncă.

Contribuțiile solicitate de la persoanele aflate în întreținerea solicitantului principal sunt, după cum urmează: soție și copii sub 18 ani: 25.000 € fiecare; copii necăsătoriți între 18 și 26 de ani și părinți aflați în întreținerea solicitanților în vârstă de peste 55 de ani: 50.000 € fiecare.

 • Investiție în acțiuni, obligațiuni sau titluri de creanță

Periodic, Identity Malta, agenția guvernamentală malteză care administrează programul, va publica o listă a acțiunilor, obligațiunilor, titlurilor de creanță, vehiculelor cu destinație specială și alte investiții în Monitorul Oficial. Solicitantului principal i se cere să pună bani pe oricare dintre aceste investiții, valoare minimă fiind stabilită la 150.000 €. Aceste investiții trebuie să fie menținute pentru o perioadă minimă de 5 ani.

 

Documente pentru verificarea de due diligence 

Dosarele de solicitare trebuie depuse la Identity Malta laolaltă cu următoarele documente justificative de identificare și verificare:

 • Certificat de cazier judiciar;
 • O asigurare de sănătate la nivel mondial împreună cu un certificat de la un sistem de sănătate respectabil, care să ateste că solicitantul principal și persoanele aflate în întreținerea acestuia nu suferă de nicio boală contagioasă și că se află într-o stare bună de sănătate;
 • Dovadă că solicitantul principal și persoanele aflate în întreținerea acestuia sunt persoane competente și corecte;
 • Un angajament de a remite contribuția necesară când este chemat să facă acest lucru de către Identity Malta;
 • Un angajament de a cumpăra sau închiria o proprietate rezidențială în Malta;
 • Un angajament de a face alte investiții așa cum impune regulamentul;
 • O declarație de suport pentru fiecare persoană aflată în întreținerea solicitantului principal în vârstă de peste 18 ani;
 • Dovadă că solicitantul principal a avut reședința în Malta pentru o perioadă de 12 luni înaintea naturalizării.

Toate documentele trebuie depuse în limba engleză.

Toți candidații cu vârsta de peste 18 ani sunt obligați să depună personal, în Malta, Jurământul de Credință.

Taxe și costuri suplimentare

Taxe de due diligence (nerambursabile)

7.500 € pentru solicitantul principal

5.000 € pentru soț/soție

3.000 € pentru fiecare copil cu vârsta cuprinsă între 13 și 18 ani

5.000 € pentru fiecare copil necăsătorit, cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani, aflat în întreținerea solicitantului și pentru fiecare părinte în vârstă de peste 55 de ani aflat în întreținerea solicitantului

Taxe de pașaport (rambursabile dacă nu se solicită pașaport)

500 € de persoană

Taxe bancare (nerambursabile)

200 € per solicitare

Procesul de solicitare pentru PII trebuie să se desfășoare prin intermediul unui Concesionar, al unor persoane acreditate sau al unor agenți autorizați.

Procesul de solicitare

După depunerea solicitării la Identity Malta, vor fi efectuate verificările necesare de due dilligence pentru a se stabili că solicitarea este completată corespunzător și semnată de către toți solicitanții, că toate documentele necesare au fost depuse și pentru a reconfirma că solicitantul este apt și conform în baza a numeroase controale independente de due diligence. Acest proces va dura până la 90 de zile lucrătoare.


După ce sus-menționata verificare este finalizată, autoritățile competente vor informa reprezentantul solicitantului în scris, într-o perioadă de 30 de zile, că cererea fost aprobată în principiu, refuzată sau amânată.


Dacă autoritățile consideră că cererea satisface normele prevăzute, se eliberează o scrisoare de aprobare în principiu. Prin aceasta, solicitantul principal este informat că are la dispoziție o perioadă de 4 luni în care orice document ce lipsește trebuie depus. Depunerea cu întârziere a acestor documente trebuie să fi fost aprobată de către Identity Malta într-o etapă prealabilă. Astfel de documente ar putea fi, de pildă, asigurarea globală de sănătate sau contractul de cumpărare închiriere a unui bun imobil.


După eliberarea scrisorii de aprobare în principiu, solicitantul trebuie să remită contribuția restantă, mai puțin plata nerambursabilă de 10.000 €. Această cerere trebuie făcută în termen de 5 zile de la data primirii scrisorii de acceptare, în vreme ce remiterea trebuie efectuată în termen de 20 de la primirea instrucțiunilor. În momentul în care autoritățile decid că totul este în ordine, acestea vor contacta ministrul, informându-l despre starea de fapt a cazului respectiv și îl vor însărcina cu emiterea unui certificat de naturalizare. Acesta va fi emis doar dacă există dovezi clare că solicitantul principal a fost rezident al Maltei pentru o perioadă de cel puțin 12 luni anterioară datei la care certificatul de naturalizare a fost emis.


Ultima etapă ce trebuie parcursă de către solicitantul principal pentru a deveni cetățean maltez este jurământul de credință.


Întregul proces durează între șase și douăzeci și patru de luni, cu condiția ca Identity Malta să fie convinsă că toate cerințele sunt respectate de către solicitantul principal și persoanele aflate în întreținerea acestuia.


În prezent, programul este limitat la 1.800 de solicitanți principali.

Tags: Curacao gaming licence,gaming licence,Financial Institution Licence,Payment Institution,Incorporation of company in Malta,Malta gaming licence,online gaming license,Incorporation of company in Bulgaria,E-Money licence

insgsmseoseosuplementfurniturecleaningmoversparfumsarchitectnewssportsgsmkeyautocleaningshortletsrentacar