Jurisdicții

Servicii aferente

Licență pentru jocurile de noroc la distanță

Introducere:


În România, instituția responsabilă pentru acordarea licențelor pentru jocuri de noroc este Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN). La data de 24 februarie 2016, guvernul României a adoptat regulamente tehnice și operaționale detaliate privitoare la industria jocurilor de noroc, atît pentru companiile terestre cât și pentru cele online. Un Comitet de Supraveghere din cadrul ONJN evaluează cererile solicitanților și acordă licențele și autorizațiile necesare conform legislației.


Procesul de licențiere:


Toți operatorii ce doresc să organizeze activități legate de  jocurile de noroc pe teritoriul României trebuie să obțină o licență de la ONJN. Odată ce comitetul a evaluat cu success dosarul solicitantului, o licență individuală se acordă pentru o perioadă de 10 ani. Aceasta exclude jocurile temporare, pentru acestea acordându-se o licență temporară pe o perioadă limitată de 3 luni. În plus față de licență, o autorizație trebuie obținută de la ONJN. Taxele de licențiere și de obținere a autorizației pot fi găsite în lista de mai jos.

Cerințele impuse de ONJN includ:

  • Rezidența în România sau în Spațiul Economic European. Operatorii ce doresc să-și ofere serviciile jucătorilor români, trebuie să aibă reședința în România, Uniunea Europeană sau Spațiul Economic European și trebuie să obțină licențele și autorizațiile relevante de la ONJN;
  • Deschiderea unui cont bancar la una dintre băncile din România unde operatorii vor trebui să depoziteze fondurile jucătorilor. Operatorii licențiați pe jocuri la distanță vor putea efectua plăți către jucători doar prin intermediul procesatorilor de plăți aprobați de către ONJN;
  • Cerințe legate de capitalul social minim în funcție de jocurile de noroc oferite;
  • O declarație-tip lunară ce include detalii referitoare la câștigurile rezultate din jocurile de noroc precum și la taxele datorate;
  • Respectarea principiilor privind protecția minorilor, precum și cele privitoare la tipul și conținutul materialelor promoționale utilizate și a locurilor în care acestea pot fi afișate

 

 

Taxele de licențiere și autorizare:


I. Taxele de licențiere anuale pentru organizatorii de jocuri de noroc:


A. Pentru jocurile loto: 115.000 euro

B. Pentru pariurile mutuale: 45.000 euro

C. Pentru pariurile în cotă fixă: 25.000 euro

D. Pentru pariurile în contrapartidă: 25.000 euro

E. Pentru jocurile de noroc caracteristice cazinourilor: 95.000 euro

F. Pentru jocurile caracteristice clubului de poker: 15.000 euro

G. Pentru jocurile tip slot-machine: 20.000 euro

H. Pentru jocurile bingo desfăşurate în săli de joc: 10.000 euro

I. Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune: 70.000 euro

J. Pentru jocurile de noroc la distanţă se acordă 3 categorii de licenţe după cum urmează:

Licenţă clasa 1: pentru jocurile de noroc la distanţă se acordă operatorilor care organizează jocuri de noroc la distanţă care au contract direct cu jucătorul şi se calculează în funcţie de cifra de afaceri a organizatorului.

Licenţă clasa a 2-a: pentru persoanele juridice implicate în domeniul jocurilor de noroc tradiţionale şi la distanţă, precum şi organismelor de evaluare a conformităţii. Pentru această licență se aplică o taxă de 6000 euro pe an

Licență clasa a 3-a: pentru jocurile loto - la distanţă - monopol de stat prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. h) din ordonanţa de urgenţă

K. Pentru Festivalul de poker: 5.000 euro

L. Pentru jocuri temporare tip cazinou (valabilă 3 luni): 23.750 euro

M. Pentru jocuri temporare tip slot-machine (valabilă 3 luni): 5.000 euro

N. Pentru jocuri temporare tip bingo în sală (valabilă 3 luni): 2.500 euro

O. Pentru jocuri tip tombolă - joc tradiţional: 5.000 euro

P. Pentru jocurile de videoloterie - joc tradiţional: 50.000 euro


II. Taxe aferente autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc (anuale)

A. Pentru jocurile tradiţionale de tip loto: 180.000 euro

B. Pentru pariuri mutuale - tradiţionale: 16% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, astfel cum sunt definite la art. 1^1 din ordonanţa de urgenţă, dar nu mai puţin de: 90.000 euro

C. Pentru pariuri în cotă fixă - tradiţionale: 16% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, astfel cum sunt definite la art. 1^1 din ordonanţa de urgenţă, dar nu mai puţin de: 90.000 euro

D. Pentru pariuri în contrapartidă - tradiţionale: 16% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, astfel cum sunt definite la art. 1^1 din ordonanţa de urgenţă, dar nu mai puţin de: 90.000 euro

E. Pentru jocuri de noroc caracteristice cazinourilor:

(i) pentru fiecare masă, în municipiul Bucureşti: 60.000 euro

(ii) pentru fiecare masă, în alte locaţii decât municipiul Bucureşti: 30.000 euro

F. Pentru clubul de poker:

(i) pentru fiecare locaţie, în municipiul Bucureşti: 70.000 euro

(ii) pentru fiecare locaţie, în alte locaţii decât municipiul Bucureşti: 30.000 euro

G. Pentru fiecare mijloc de joc tip slot-machine:

(i) slot-machine clasa A: 2.600 euro

(ii) aparatele electronice atribuitoare de câştiguri cu risc limitat clasa B: 1.500 euro

H. Pentru jocurile bingo desfăşurate în săli de joc: 7.000 euro pentru fiecare sală, precum şi 3% din valoarea nominală a cartoanelor achiziţionate de la Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A., care se achită în avans la Trezoreria Statului, cu prezentarea ordinului de plată vizat de trezorerie la ridicarea cartoanelor

I. Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune: 16% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, astfel cum sunt definite la art. 1^1 din ordonanţa de urgenţă, dar nu mai puţin de: 115.000 euro

J. Pentru jocurile de noroc la distanţă clasa 1: 16% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, astfel cum sunt definite la art. 1^1 din ordonanţa de urgenţă, dar nu mai puţin de: 100.000 euro

K. Pentru jocurile de noroc la distanţă clasa a 3-a: 16% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, astfel cum sunt definite la art. 1^1 din ordonanţa de urgenţă, dar nu mai puţin de: 100.000 euro.

L. Pentru Festivalul de poker: 20.000 euro

M. Pentru jocuri temporare tip cazinou (valabilă 3 luni): 10.000 euro

N. Pentru jocuri temporare tip slot-machine clasa A (valabilă 3 luni): 650 euro

O. Pentru jocuri temporare tip bingo în sală (valabilă 3 luni): 1.750 euro, pentru fiecare locaţie, precum şi 3% din valoarea nominală a cartoanelor achiziţionate de la Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A., care se achită în avans la Trezoreria Statului, cu prezentarea ordinului de plată vizat de trezorerie la ridicarea cartoanelor P. Pentru jocuri tip tombolă - joc tradiţional: 16% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, astfel cum sunt definite la art. 1^1 din ordonanţa de urgenţă


 Taxe speciale

A. Pentru videoloterie (VLT): 3% aplicată asupra venitului din jocurile de noroc ale operatorului licenţiat. Taxa se virează în totalitate la bugetul de stat, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare, pentru luna anterioară. Taxa colectată se alocă anual prin legea bugetului de stat Ministerului Tineretului şi Sportului pentru încurajarea mişcării sportive la nivel naţional, precum şi pentru finanţarea cluburilor sportive, centre pentru copii şi juniori.

B. Taxa de acces - bilet de intrare: (i) pentru jocurile de noroc caracteristice cazinourilor: 50 lei (ii) pentru jocurile de noroc caracteristice cluburilor de poker: 30 lei

C. (i) Taxa de viciu pentru jocurile de noroc caracteristice slotmachine prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. e) pct. (i) şi pentru videoloterie (VLT): 400 euro/post autorizat/an, care se achită de organizator odată cu taxa de autorizare

D. Taxe administrative pentru solicitarea licenţei pentru jocurile de noroc la distanţă:

(i) taxa analiză documentaţie: 2.500 euro plătiţi la depunerea cererii pentru o licenţă de jocuri de noroc la distanţă, împreună cu depunerea documentelor prevăzute în ordonanţa de urgenţă;

(ii) taxa de eliberare licenţă: 8.500 euro/an/licenţă

Tags: Curacao gaming licence,gaming licence,Financial Institution Licence,Payment Institution,Incorporation of company in Malta,Malta gaming licence,online gaming license,Incorporation of company in Bulgaria,E-Money licence