Jurisdicții

Servicii aferente

Introducere


Malta a fost primul stat al Uniunii Europene care a reglementat jocurile de noroc online. Malta reprezintă cea mai mare jurisdicție pentru jocurile de noroc online și cel mai popular loc pentru operatorii care intenționează să obțină licențe în domeniul jocurilor de noroc online.


Autoritatea Malteză pentru Jocurile de Noroc (Malta Gaming Authority) (MGA) este un organism public unic de reglementare care răspunde de administrarea tuturor formelor de jocuri de noroc din Malta și de emiterea licențelor de joc la distanță operatorilor din industria jocurilor de noroc online ce oferă jocuri de cazinou, poker, pariuri sportive, P2P, jocuri de loterie, precum și platforme de jocuri online. Din 2004, peste 500 de solicitări au fost depuse la MGA de către companii care și-au dorit să dezvolte afaceri privind jocurile de noroc la distanță în Malta, printre acestea aflându-se câțiva dintre cei mai cunoscuți operatori de jocuri de noroc din lume.


Operatorii de jocuri de noroc la distanță licențiați în Malta beneficiază de un regim juridic stabil datorită regulamentelor cuprinzătoare și eficiente privind jocurile la distanță (Regulamente) (LN 176/ 04), precum și datorită stimulentelor fiscale extrem de atractive, cum ar fi impozitarea competitivă a profiturilor și a jocurilor de noroc. Regulamentele au intrat în vigoare la data de 20 aprilie 2004 și implementează cele mai bune practici de reglementare, precum și stabilirea unui mediu sigur atât pentru jucători cât și pentru operatorii online. Regulamentele sunt neutre din punct de vedere tehnologic, aplicându-se tuturor tipurilor de tehnologii (internet, mobil și telefon) și neutre din punct de vedere al jocului, aplicându-se tuturor tipurilor de jocuri: pariuri, P2P, cazinouri online, jocuri de poker, loterie, bingo și sloturi. 


Jurisdicția malteză permite operatorilor libera circulație a bunurilor și serviciilor în cadrul pieței europene. În 2004, Malta a devenit primul stat al Uniunii Europene care a introdus reglementări cu privire la jocurile de noroc online, aducând astfel noi concepte industriei iGaming. Reglementările au fost armonizate cu cerințele legislației Uniunii Europene și au fost modificate la diferite intervale de timp, astfel încât să reflecte cerințele pieței. 


Malta oferă un regim fiscal foarte atractiv, cu cote avantajoase pentru impozitul pe profit și pe jocuri de noroc, alături de o rețea  extinsă de convenții fiscale privind dubla impozitare, precum și de alte moduri de evitare a dublei impozitări. Licențiatul persoană juridică face obiectul unei cote fixe de impozit pe profit de 35% în Malta. Cu toate acestea, acționarii/asociații (inclusiv o companie malteză) au dreptul la o rambursare de impozit echivalentă cu 6/7 din impozitul plătit de societatea comercială la primirea unui dividend. Prin urmare, impozitul pe profit plătit efectiv în Malta, după rambursări de impozite, va fi de 5%. În plus, întrucât în Malta funcționează sistemul complet de deducere a impozitării la distribuirea dividendelor, orice impozit plătit de societate este inclus în obligația fiscală a acționarului/asociatului, asigurându-se astfel că impozitul se plătește o singură dată la nivelul societății și evitându-se dubla impozitare. În plus, impozitul pe jocurile de noroc este limitat la 466.000 € (pe an) pentru fiecare licență de jocuri de noroc și este ori o cotă fixă de impozitare pentru anumite clase de jocuri de noroc la distanță, ori un impozit pe venitul real generat de operatori. 


Pe lângă faptul că este privită ca un centru de excelență în sectorul serviciilor financiare, în ultimii 20 de ani, Malta a devenit, de asemenea, o jurisdicție TIC cu reputație. Adoptând o infrastructură de telecomunicații și găzduire de ultimă oră, cu rețele în bandă largă, oferind conexiuni de capacitate mare, rețelele din Malta sunt complet digitale și conexiunile internaționale au fost extinse semnificativ prin intermediul tehnologiei prin satelit și prin fibre optice de mare capacitate care leagă Malta de Europa. Existența unor servicii de asistență pentru acest domeniu, cum sunt: procesatori de plată online, centre de date, instituții de servicii financiare, auditori, platforme software, dezvoltatori software, au contribuit la expansiunea rapidă a industriei jocurilor de noroc la distanță pe insulă. 


Regimul puternic de reglementare și legislația riguroasă, a calificat Malta în 2007 pe lista alba a guvernului britanic în ceea ce privește jurisdicțiile de unde companiile de jocuri de noroc online au dreptul de a-și promova serviciile pe piața Marii Britanii.


Disponibilitatea ridicată a resurselor umane este un alt beneficiu major pentru stabilirea unei operațiuni de jocuri de noroc în Malta. În vreme ce industria jocurilor de noroc la distanță este relativ tânără, există o disponibilitate mare de profesioniști specializați în industrie. Forța de muncă din Malta este foarte educată și foarte recunoscută, în general, pentru accentuata etică de lucru și loialitatea ei. 


Regulamentele malteze privitoare la jocurile de noroc pun accent pe adoptarea politicilor și procedurilor anti-spălare de bani, pe joc responsabil și măsuri de securitate atât pentru protejarea jucătorilor precum și a operatorilor.


De-a lungul anilor multe jurisdicții internaționale au luat în considerare liberalizarea jocurilor de noroc la distanță precum și deschiderea și reglementarea pieței jocurilor de noroc în țările respective. Malta recunoaște importanța industriei jocurilor de noroc online și dorește să adopte noi măsuri care să o ajute să devină mai flexibilă și mai competitvă anticipând astfel schimbările globale în cee ace privește industria jocurilor de noroc. 


Avantajele solicitării licenței malteze pentru jocurile de noroc online


 • Existența Reglementărilor jocurilor de noroc la distanță (2004) care implementează cele mai bune practici de reglementare;
 • Un regim fiscal extrem de atractiv, ce oferă cote avantajoase pentru impozitul pe profit și pe jocurile de noroc;
 • Cotele de impozitare sunt atrăgătoare pentru societățile nou-înființate și sunt extrem de avantajoase pentru operatorii consacrați, luând în considerare faptul că există o limită pentru impozitul maxim anual;
 • Taxe de licențiere reduse;
 • O jurisdicție foarte bine reglementată, care protejează atât interesele operatorilor de jocuri de noroc, cât și pe cele ale jucătorilor;
 • Standarde ridicate de combatere a spălării banilor;
 • Prezența a diverse instituții consacrate și bine reglementate pentru servicii financiare, soluții gateway de plată, servicii de asistență și spații pentru birouri;
 • O rețea extinsă de tratate și alte reglementări care prevăd evitarea dublei impozitări;
 • Posibilitatea de a desfășura campanii publicitare în Regatul Unit, datorită includerii Maltei pe Lista Albă a Regatului Unit;
 • Disponibilitatea profesioniștilor și a serviciilor de asistență specializate în industria jocurilor de noroc;
 • O infrastructură de telecomunicații ultra-modernă.  Procesul De Acordare A Licenței

   

  Începând din iunie 2011, procesul de obținere a licenței a fost comprimat într-o singură etapă. Solicitanții pot depune toate informațiile cerute dintr-o dată și MGA se angajează la analiza tuturor informațiilor prin desfășurarea mai multor procese interne.


  Cerințe de competență și onorabilitate

  MGA efectuează o verificare de competență și onorabilitate în ceea ce privește solicitantul, prin evaluarea informațiilor legate de persoanele implicate în finanțe și management precum și de viabilitatea afacerii. Aceasta presupune depunerea formularului pentru jocurile de noroc la distanță și documentele necesare de due dilligence ale fiecărui beneficiar final care deține cel puțin 5% din acțiuni/părți sociale în compania malteză. În cazul în care unul sau mai mulți beneficiari finali reprezintă o persoană juridică, detaliile privind deținerea și constituirea societății  trebuie să fie depuse la și verificate de către MGA. MGA efectuează investigații de probitate cu ajutorul altor organisme de reglementare și agenții de aplicare a legii, atât naționale cât și internaționale.


  Plan de afaceri

  MGA efectuează o analiză financiară aprofundată a planului de afaceri al solicitantului. Prezentarea unui plan detaliat de afaceri pe trei ani cu privire la operațiunea propusă, este, de asemenea, necesară. Planul de afaceri trebuie să evidențieze obiectivele operațiunii, structura companiei, resursele umane, jocurile de noroc oferite, software-urile prin care va fi aplicată tehnologia folosită pentru a oferi jocuri de noroc la distanță, precum și un rezumat al planului financiar pe trei ani al solicitantului.


  Cerințele de funcționare și legale

  Solicitantul este examinat pe baza instrumentelor necesare desfășurării activității respective. Acest proces include examinarea documentelor de constituire, a jocurilor, a proceselor de afaceri legate de jocurile de noroc la distanță, a regulilor, termenilor, condițiilor și procedurilor jocului, arhitectura aplicației și arhitectura sistemelor de control și de joc, precum și a altor documente tehnice și legale depuse.

  Cele trei componente de mai sus constituie auditul documentar prevăzut de regulament și se încheie în termen de 12 până la 16 săptămâni, presupunând că toate informațiile furnizate sunt complete și corecte, și că nu există nicio iterație între MGA și solicitant.


  Audit de sistem

  După ce toate cele trei etape menționate mai sus sunt finalizate cu succes, MGA va informa solicitantul că solicitarea a fost aprobată și va invita solicitantul să implementeze operațiunea într-un mediu tehnic pregătitor pentru lansare. Solicitantul va avea 60 de zile de la această dată pentru a finaliza această operațiune. În orice moment pe parcursul acestor 60 de zile, solicitantul poate face o cerere pentru un audit de sistem extern (efectuat de o terță parte independentă, contractată de MGA la un preț de piață fix). Auditorul de sistem va audita mediul de exploatare, comparându-l cu aplicația propusă.

  La finalizarea cu succes a procesului de certificare, Autoritatea va emite o licență valabilă cinci ani.


  Audit de conformitate

  După lansare, un licențiat va face obiectul unui număr de audituri de conformitate asupra operațiunii sale, efectuate de o terță parte independentă, contractată de către MGA în schimbul unui preț de piață fix.

  În conformitate cu regulamentul MGA, auditarea va trebui să respecte următorul program:

  1.      După primul an de funcționare de la obținerea licenței de la MGA.

  2.      În al treilea an de funcționare de la obținerea licenței de la MGA.

  3.      După implementarea unor modificări majore în sistemul de jocuri de noroc.

  4.      La latitudinea MGA, ca urmare a unei suspiciuni cu privire la:

  a.)    abateri de la reglementări;

  b.)    natura operațională a licenței;

  c.)    conduită necorespunzătoare.

  Clase De Licențe


  Un operator poate solicita una sau mai multe dintre următoarele clase de licențe pentru jocurile de noroc la distanță:


  • Clasa 1: operatori care își gestionează propriul risc pe evenimente repetitive cu rezultat aleatoriu (jocuri de tip cazino, loterii, bingo și jocuri de tip slot).
  • Clasa 2: operatori care își gestionează propriul risc pe un eveniment singular (pariuri sportive).
  • Clasa 3: operatori care promovează și sprijină jocurile de noroc din Malta, acolo unde operatorul primește doar un comision (P2P, rețele de poker, schimb de pariuri și portaluri de joc).
  • Clasa 4: găzduire și gestionare a altor operatori de jocuri de noroc la distanță, excluzând licența (operând ca o platformă).
  • Clasa 1 pe 4: operatori ce își gestionează propriul risc în evenimente repetitive, sunt găzduiți pe o platformă terță de clasa 4 licențiată de către MGA.
  • Clasa 3 pe 4: operatori care promovează și sprijină jocurile de noroc din Malta, unde operatorul primește doar un comision, și sunt găzduiți pe o platformă terță de clasa 4 licențiată de către MGA.


  O licență pentru jocurile de noroc la distanță este acordată pentru o perioadă de cinci ani și poate fi reînnoită pentru perioade de cinci ani.


  Capitalul social necesar raportat la diferitele tipuri de licențe pentru jocuri de noroc este după cum urmează:

  • Clasa 1                    100.000 €
  • Clasa 2                    100.000 €
  • Clasa 3                    40.000 €
  • Clasa 4                    40.000 €
  • Clasa 1 pe 4             100.000 €
  • Clasa 3 pe 4             40.000 €

  Taxa Pe Jocurile De Noroc


  CLASA 1

  4.660 € pe lună pentru primele (6) luni

   

  7.000 € pe lună, după aceea


  CLASA 1 pe 4

  1.200 € pe lună, de plătit pe Clasa 4

   

  CLASA 2

  Pariuri online

   

  0,5% pe lună din valoarea brută a pariurilor acceptate;

   

   

  Schimb pariuri online 

   

  0,5% pe lună din suma tuturor câștigurilor nete

   

  calculate pe jucător per piață de pariuri

   

   

  Pariuri comune online

   

  0,5% pe lună  din totalul mizelor plătite.

   

  CLASA 3

  5% pe lună din venitul real (veniturile din mize minus bonusuri,

   

  comisioane și taxe de procesare a plăților)

   

  CLASA 3 pe 4

  5% pe lună din venitul real

   

  CLASA 4

  Fără taxă pentru primele (6) luni;

   

  2.330 € pentru următoarele 6 luni

   

  4.660 € după aceea

   

  * Taxa pentru jocurile de noroc este limitată la 466.000 € per licență

   


  Key Official


  În urma acordării unei licențe pentru jocuri de noroc la distanță de către MGA, în conformitate cu Reglementările privind jocurile de noroc la distanță (Remote Gaming Regulations), 2004, fiecare licențiat are obligația de a numi un Reprezentant oficial (Key Official). 

  • Reprezentantul oficial supraveghează și este responsabil de activitatea companiei legată de jocurile de noroc la distanță.
  • Reprezentantul oficial trebuie să fie:

                  - un administrator al companiei

                  - rezident maltez

  • Trebuie să se asigure că licențiatul respectă toate legile și reglementările aplicabile
  • Acționează ca punct de contact unic între licențiat și MGA.


  Responsabilitățile reprezentantului oficial includ, fără limitare:

  • Prezentarea rapoartelor lunare ale Reprezentantului oficial;
  • Plata lunară a impozitului pe jocurile de noroc și a licenței anuale pentru jocurile de noroc;
  • Depunerea lunară a taxelor pe jocuri de noroc la MGA;
  • Sigilarea echipamentelor și și declararea sigiliilor rupte la MGA;
  • Completarea și semnarea rapoartelor privind incidente legate de echipamentul de jocuri de noroc al licențiatului;
  • Participarea la audituri de sistem și audituri de conformitate;
  • Asigurarea că fondurile jucătorilor sunt în orice moment deținute de către licențiat;
  • Protecția datelor;
  • Consultanță juridică și consultanță în legătură cu activitatea de jocuri de noroc desfășurată în Malta

  Rapoarte De Activitate Operațională Și Financiară


  După finalizarea cu succes a procesului de solicitare a licenței pentru jocuri de noroc la distanță, licențiatul primește o licență pe cinci ani pentru jocuri de noroc la distanță. Licențiatul trebuie să prezinte un formular „Go-Live” (de lansare) și, înainte de data lansării operaționale (eng. Go-Live) stipulată pe acest formular, echipamentul de joc trebuie aprobat de către reprezentanții MGA în prezența Reprezentantului oficial (Key Official) al licențiatului.

  Acestea sunt rapoartele și formularele cele mai importante pe care licențiatul trebuie să le prezinte la MGA:


  Rapoartele Reprezentantului oficial

  Reprezentantul oficial are obligația de a prezenta rapoarte lunare care stipulează impozitul pe jocuri de noroc datorat în acea lună, jurnalele de joc și soldurile jucătorilor din sistemul de jocuri de noroc. În plus, împreună cu aceste rapoarte lunare, Reprezentantul oficial are obligația de a prezenta extrasul bancar al fondurilor jucătorului pentru luna pentru care este prezentat raportul.


  Raport privind incidentele

  Acest raport include procesul de solicitare a modificărilor la infrastructura aprobată, precum și de actualizare și întreținere a echipamentului sigilat de jocuri.


  Raportul privind incidentele se folosește și pentru a semnala orice defecțiune la echipamentul hardware pentru jocuri, atunci când sigiliul LGA trebuie să fie rupt din cauza unor circumstanțe neprevăzute. În astfel de cazuri, raportul privind incidentele trebuie să fie trimis la MGA în maximum 24 de ore de la momentul în care echipamentul a fost alterat.


  Dezafectarea echipamentului

  Raportul de dezafectare a echipamentului se folosește pentru a obține o aprobare de la MGA pentru a elimina sau pentru a muta echipamente de joc ce au fost deja aprobate și sigilate de către MGA. 


  Gestionarea conturilor și conturi auditate anual

  Aceste rapoarte sunt solicitate de către MGA în scopul verificării performanței operaționale și financiare a licențiatului. 


  Taxe MGA


  Taxe administrative și de licențiere în conformitate cu a doua etapă din Reglementările privitoare la jocurile de noroc (S.L. 438.04) emise în baza legii privind loteriile și alte jocuri (Cap. 438 din legile Maltei).


  Taxă

   

   

  Taxă de solicitare pentru

  2.330

  Plata se efectuează la depunerea aplicației pentru

  o licență nouă

   

  o licență de jocuri de noroc la distanță

   

  Audit de sistem

  1.770

  Plata se efectuează în avans pentru îndeplinirea

   

   

  auditului de către certificatorii/auditorii aprobați

   

   

  de către Autoritatea în cauză

   

  Taxă de licențiere

  8.500

  Pe an pentru o licență

   

  Taxă de aplicare pentru

  1.500

  Plata se efectuează la depunerea aplicației

  
 reînnoirea licenței

   

  de reînnoire a licenței

   

  Taxă de aprobare pentru

  1.500

  Plata se efectuează la depunerea aplicației

  transferul sau atribuirea licenței

   

  pentru aprobare

   

  Aprobare pentru transfer acțiuni

  1.500

  Plata se efectuează la depunerea aplicației pentru aprobare

   

  Aprobare pentru contracte

  70

  Pe an per contract.

  comerciale simple

   

  Suma totală pentru contracte aprobate nu

   

   

  trebuie să depășească  30,000€ pe an

   

  Aprobare pentru un contract

   

  Tarife administrative pe oră ce

  complex de asociere

   

  sunt predeterminate și vor fi communicate anterior

   

   

  începerii procesului de aprobare

   


   

  Alte Taxe de Conformitate


  Taxă

   

  Audit de conformitate

  2.750

  Plata se efectuează în avans pentru realizarea auditului de către certificatorii/ auditorii aprobați de către Autoritatea în cauză

  Regulamente Pentru Jocurile De Noroc La Distanță


  Jocurile de noroc la distanță sunt reglementate în Malta prin Reglementările privind jocurile de noroc (Reglementări) (2004), emise în baza legii privind loteriile și alte jocuri (2001). Reglementările reprezintă un instrument legislativ amplu, care își propune să ofere un mediu online sigur pentru jucători și să garanteze operatorilor de jocuri de noroc la distanță un mediu sigur și competitiv. Organismul de reglementare din Malta care supraveghează funcționarea jocurilor de noroc la distanță este Autoritatea Malteză pentru Jocurile de Noroc (MGA).


  Reglementările au fost publicate după consultarea cu operatorii licențiați. Inovațiile tehnologice au crescut interacțiunea între jucători și au făcut jocurile de noroc mai accesibile.


  Pentru a furniza servicii de jocuri de noroc la distanță din Malta, trebuie obținută o licență din clasa corespunzătoare serviciului oferit. Licențiaților li se cere să funcționeze în conformitate cu legea privind loteriile și alte jocuri, precum și cu legislația pentru combaterea spălării banilor, legislația privind comerțul electronic și orice altă lege relevantă.


  O cerință fundamentală a Reglementărilor presupune ca partea centrală a activității jocurilor de noroc online să aibă sediul fizic în Malta. Alte componente ale sistemului, cum ar fi interfața jocului sau relațiile cu clienții, se pot afla în afara Maltei, într-o țară aleasă de licențiat.


  Sistemul jocurilor de noroc online (definit ca un sistem informatic incluzând toate componentele sale, sistemul de operare și software-ul de aplicație) trebuie să fie certificat corespunzător pentru a satisface cerințele MGA.


  Certificarea este necesară pentru acele componente ale sistemului a căror funcționalitate are un impact direct asupra activității jocurilor sau a reportării tranzacțiilor financiare sau a celor legate de jocurile de noroc.


  Potrivit Reglementărilor, fiecare licențiat trebuie să aibă un Reprezentant oficial, al cărui rol este să supravegheze personal funcționarea activității licențiatului și să se asigure că licențiatul respectă legile aferente, reglementările și condițiile licenței. Reprezentantul oficial trebuie să fie un administrator al companiei și să fie rezident maltez.


  Operatoriilor licențiați li se acordă un sigiliu de aprobare, care trebuie afișat pe site-ul lor, oferindu-le un punct de diferențiere. Sigiliul este legat de un site controlat de MGA, prin care se oferă informații independente și oficiale jucătorilor.


  Un cod de conduită cu privire la publicitate și promoții stabilește regulile pe care operatorii online licențiați trebuie să le respecte când își promovează activitățile.


  Sumar

  • Un punct de referință în reglementarea jocurilor de noroc.
  • Neutru din punct de vedere tehnologic – se aplică tuturor tipurilor de tehnologie: internet, mobil, telefon și dispozitive de joc.
  • Neutru din punct de vedere al jocurilor – se aplică tuturor tipurilor de jocuri: pariuri, P2P, cazinouri online, jocuri de poker, loterii, bingo și sloturi.
  • Stabilește un mediu sigur atât pentru jucători, cât și pentru operatorii online.
  • Proceduri detaliate cu privire la sistemul de control și la protecția financiară a jucătorului care contribuie la consolidarea încrederii jucătorilor.

  Alte Servicii


  Servicii de colocare

  Ne asistăm clienții în alegerea serviciilor de colocare pentru operaționalizarea jocurilor lor de noroc. Clienții noștri pot găzdui un server privat în cadrul unui centru de date securizat și consacrat.


  Aceste centre de date oferă conectivitate dedicată la internet prin intermediul mai multor distribuitori de rețea. În consecință, operatorii de jocuri de noroc beneficiază de o mai bună valoare și de costuri mai mici, având în același timp garanția celui mai înalt nivel de calitate și servicii.


  Furnizori de plăți

  Ne asistăm clienții în identificarea serviciului optim de furnizare de plăți pentru activitățile lor de jocuri de noroc, oferind metode de plată alternative și flexibilitate.


  Plan de afaceri

  Elaborăm un plan complet de afaceri pe trei ani pentru clienții noștri, în conformitate cu cerințele autorității jocurilor de noroc, care include detalii ale jocurilor, campanii de marketing adecvate, tehnologia folosită, jurisdicțiile unde jocul va fi oferit și proiecții financiare pe trei ani.


  Respectarea reglementărilor

  Ne asigurăm că toți clienții noștri respectă toate cerințele de reglementare, politicile aplicabile și procedurile impuse de către autoritățile jocurilor de noroc în jurisdicția anume în care clientul nostru deține o licență pentru jocurile de noroc. De asemenea, ne informăm clienții asupra oricărui amendament adus legilor privind jocurile de noroc și de altă natură din jurisdicția căreia îi aparțin.


  Jurisdicții de i-Gaming pe plan internațional

  Oferim consultanță cu privire la diferitele jurisdicții unde jocurile de noroc la distanță sunt reglementate și cu privire la legile de jocuri de noroc aplicabile în respectivele jurisdicții. De asemenea, ne asistăm clienții în obținerea unei licențe de jocuri de noroc în astfel de jurisdicții.


  Certificare și testare software

  Oferim clienților noștri o listă a laboratoarelor europene și internaționale aprobate și certificate de către respectivele autorități ale jocurilor de noroc, precum și cu o listă a generatoarelor de numere aleatorii (RNG) certificate de către autoritățile respective.


  Prezentarea partenerilor de afaceri

  Rețeaua noastră extinsă de experți din industria jocurilor de noroc ne permite prezentarea unor potențiali parteneri de afaceri, dezvoltatori de software și investitori, pentru crearea de noi asociații sau pentru dezvoltarea celor deja existente.


  Tags: Curacao gaming licence,gaming licence,Financial Institution Licence,Payment Institution,Incorporation of company in Malta,Malta gaming licence,online gaming license,Incorporation of company in Bulgaria,E-Money licence